Tuhakonteinerid ja mudakonteinerid

Konteinerid varustatud hermeetiliste täite ja vaatlusluukidega.

Konteiner varustatud laoturteoga tuha ühtlasemaks jaotumiseks konteineris.

Hermeetiline konteiner, jääkmuda, märgtuha, sõnniku ja ilmastikust ja keskkonnast sõltuvast isoleerimist vajavate materjalide transpordiks.

Konteiner varustatud hüdrauliliselt avanevate ja sulguvate pealmiste paarisluukidega ja hüdrauliliselt suletava tagumise tühjendusluugiga.

Luugid kõik varustatud hermeetilisust tagavate tihenditega.