Tuhkakontit ja nestetiiviit lavat

Kontit, jotka on varustettu ilmatiiviillä täyttöluukulla ja tarkastusluukkuilla.

Kontti on varustettu tasausruuvilla tuhkan tasaisempaan jakautumiseen säiliöön.

Nestetiivis säiliö lietteen, märkätuhkan, lannan ja sää- ja ympäristöeristystä vaativien materiaalien kuljetukseen.

Säiliö on varustettu hydraulisesti avautuvilla ja sulkeutuvilla kaksoisluukkuilla ja hydraulisesti sulkeutuvalla takaosan tyhjennysluukulla.

Kaikki ikkunaluukut on varustettu tiivisteillä.